Chén vuông họa tiết dễ thương phong cách Nhật Bản

Hết hàng
68,000₫

Mô tả

Chén vuông bằng sứ với nhiều họa tiết dễ thương mang phong cách Nhật Bản

Kích thước chén: đường kính 11.5cm, cao 6.5cm
Khối lượng: 250g
Bán lẻ theo đơn vị cái

 Chén vuông họa tiết dễ thương phong cách Nhật Bản
 Chén vuông họa tiết dễ thương phong cách Nhật Bản
 Chén vuông họa tiết dễ thương phong cách Nhật Bản
 Chén vuông họa tiết dễ thương phong cách Nhật Bản
 Chén vuông họa tiết dễ thương phong cách Nhật Bản
 Chén vuông họa tiết dễ thương phong cách Nhật Bản
 Chén vuông họa tiết dễ thương phong cách Nhật Bản
 Chén vuông họa tiết dễ thương phong cách Nhật Bản
 Chén vuông họa tiết dễ thương phong cách Nhật Bản
 Chén vuông họa tiết dễ thương phong cách Nhật Bản
 Chén vuông họa tiết dễ thương phong cách Nhật Bản
 Chén vuông họa tiết dễ thương phong cách Nhật Bản
 Chén vuông họa tiết dễ thương phong cách Nhật Bản