Đĩa tròn gia vị bằng sứ trắng trơn

15,000₫

Mô tả

Đĩa gia vị hình tròn bằng sứ trắng trơn

Kích thước đĩa: đường kính 10cm
Khối lượng: 50g

 Đĩa tròn gia vị bằng sứ trắng trơn