Muỗng ăn bằng sứ trắng trơn

15,000₫

Mô tả

Muỗng ăn bằng sứ trắng trơn đơn giản
Kích thước: muỗng dài 13.5cm

 Muỗng ăn bằng sứ trắng trơn